تادانه

پرفروش‌ترین کتاب آمازون چه می‌خواهد بگوید؟

درباره کتاب «زن، غذا و خدا»
نوشته جنین راس/ ترجمه آراز ایلخچویی
فاطمه خضری
«تهران امروز» سه‌شنبه 6 دی 90 صفحه 17

مطالب مرتبط درباره این کتاب ... نشر آموت

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment