تادانه

دون‌اهو یا داناهیو؟


این‌روزها بازار این موضوع داغ است که تلفظ نام نویسنده رمان معروف «اتاق» به فارسی چیست. نام این نویسنده به دو صورت «اما دون‌اهو» و «اما داناهیو» ثبت و منتشر شده است. خانم «اما دون‌اهو» در این گفتگو، موضوع را پایان داده و تلفظ دقیق فامیلی‌اش را به مصاحبه‌شونده گفته است:

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment