تادانه

از زبان بزرگان
* عشق ، سپيده دم ازدواج است و ازدواج شامگاه عشق/ بالزاک

* به‌وقت تولد انسان بايد بر او گريست نه به هنگام مرگ‌اش/ مونتسکیو

* هر اندازه هم كه آيندگان، نويسنده ای را بزرگ و ستودنی و آموزنده بيابند باز هم در زمان حياتش در چشم معاصران، ضعيف و زبون و بی مزه می آيد/ آرتور شوپنهاور

* عشق و عاشقی هر چند لطيف و پر احساس ابراز گردد باز هم ريشه در شهوت دارد و بس/ شوپنهاور

* ما از جنس روياهايمان هستيم/ شکسیپیر

* فرق انسان و سگ در آن است كه اگر به سگی غذا بدهی ، هرگز تو را گاز نخواهد گرفت/ تولستوی

* من از عشق بدم مي آيد ، براي اينکه يک بار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم/ مارک تواین

* سالي يكبار به جايي برو كه پيش تر هرگز در آن جا نبوده اي/ دالایی لاما

* با زمين مهربان باش/ دالایی لاما

* موسيقی، صدای خداست/ بوعلی سینا

* ازدواج كنيد؛ به هر وسيله ای كه می توانيد؛ اگر زن خوب داشته باشيد بسيار خوشبخت خواهيد شد و اگر گرفتار زن بدی شويد؛ فيلسوف از آب در می آييد و اين هر دو برای هر مردی خوب است/ سقراط

* همه می خواهند بشريت را عوض كنند، ولی افسوس هيچ كس در اين انديشه نيست كه خود را عوض كند/ تولستوی

** از کتاب «از زبان بزرگان» (سخنان کوچک از مردان بزرگ) گردآوری محسن تیموری / نشر آموت

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment