تادانه

دو کتاب تازه از نشر افق
فرجام نیچه
هارتموت لانگه
ترجمه: محمود حدادی

نشر افق
136 صفحه
چاپ اول: 1390
تیراژ: 2000 نسخه
قیمت: 4000 تومان


تئوری ادبی
جاناتان کالر
ترجمه: حسین شیخ‌الاسلامی

نشر افق
208 صفحه
چاپ اول: 1390
تیراژ: 2000 نسخه
قیمت:3800 تومان

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment