تادانه

چند کتاب تازه نشر افکار
ظلمات
(رمان)
محمدعلی علومی

نشر افکار
182 صفحه
چاپ اول: 1390
تیراژ: 1100 نسخه
قیمت: 5000 تومان


آرام‌بخش می‌خواهم
مجموعه داستان
محمدهاشم اکبریانی

نشر افکار
222 صفحه
چاپ اول: 1390
تیراژ: 1100 نسخه
قیمت: 5000 تومان


رویای این پاریسی دیوانه
مجموعه داستان
بهاءالدین مرشدی

نشر افکار
76 صفحه
چاپ اول:‌1390
تیراژ: 1100 نسخه
قیمت: 2500 تومان


بانوی لیل
رمان
محمد بهارلو

نشر افکار
304 صفحه
چاپ اول ناشر: 1390
تیراژ: 2200 نسخه
8000 تومان

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment