تادانه

منتشر شد
آموزش تیزهوشان و بااستعدادها
(ویرایش پنجم)
مولفان: گری دیویس - سیلیوا بی ریم
مترجم: مهدی محی‌الدین‌بناب

انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
804 صفحه
چاپ اول: 1390
تیراژ: 2000 نسخه
قیمت: 12000 تومان

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment