تادانه

«ایراندخت» برگزیده جایزه گام اول شد

ایراندخت، برگزیده پنجمین دوره جایزه گام اول

رمان «ایراندخت» اثر بهنام ناصح، به عنوان کتاب برتر داستانی در پنجمین دوره جایزه گام اول، برگزیده شد. «ایراندخت» پیش از این عنوان اثر شایسته تقدیر را در شانزدهمین دوره جایزه کتاب فصل به دست آورده بود.

به گزارش خبرگزاری کتاب (ایبنا) ... اینجا
به گزارش سایت نشر آموت ... اینجا
گزارش تصویری ایبنا ... اینجا

دوره اول ... اینجا
دوره چهارم ... اینجا
دوره پنجم ... اینجا

درباره رمان «ایراندخت» نوشته بهنام ناصح ... اینجا


سنندج


جایزه گام‌ اول - پنجمین دوره


8 آبان 90 - سنندج


ایراندخت، برگزیده پنجمین دوره جایزه گام اول


بهنام ناصح، نویسنده رمان «ایراندخت»


بهنام ناصح - استاد جواد محقق، دبیر جایزه گام اول


بهنام ناصح - یوسف علیخانی


بهنام ناصح، نویسنده رمان «ایراندخت»

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment