تادانه

«از زبان بزرگان» منتشر شد
كتاب «از زبان بزرگان» (سخنان کوتاه از مردان بزرگ) با گردآوري محسن تيموري منتشر شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، «از زبان بزرگان» نام كتابي است دربرگيرنده جملات قصار ادبي از بزرگان ادبيات، ‌فرهنگ و هنر كه به زباني ساده بيان شده‌اند.
اين كتاب جملات قصاري است با محوريت انديشه‌ورزي، اميدواري و پرهيز از قضاوت و تأكيد بر صداقت كه از زبان بزرگان ادبي و فرهنگي دنيا جمع‌آوري شده است؛ سخنان بزرگاني چون مولوي، تولستوي، بوعلي‌ سينا، جبران خليل جبران، فردوسي، علي شريعتي و بزرگان ديني مانند پيامبر اكرم (ص)،‌ حضرت علي (ع) و ديگر بزرگان مذهبي. همچنين شرح كوتاهي از زندگي و فعاليت‌هاي اين بزرگان در هر صفحه درج شده است.
در سخنان بزرگان ادب، عرفان، هنر و علم ما گنجينه‌هاي پنهاني نهفته است كه اغلب اوقات بدون اعتنا از كنار آن‌ها مي‌گذريم؛ در حالي كه در دنياي ماشيني امروز، انسان‌ها به اين سخنان و گفتارهاي پندآموز نيازمندند و با فهم آن‌ها ممكن است جهت زندگي‌شان تغيير كند. و در دنياي ماشيني امروز، اميد، مثبت‌انديشي و پرورش انديشه‌هايي كه منجر به آسايش خاطر است، تا چه حد مي‌تواند انسان‌ها را از پرتگاه‌هاي يأس و نااميدي برهاند؟»
کتاب «از زبان بزرگان» با نام فرعي «سخنان كوتاه از مردان بزرگ» در 288 صفحه با قيمت 7000 تومان به وسيله نشر آموت منتشر شده است.
اين انتشارات پيش‌تر، کتاب «کليد اسرار زندگي» را از محسن تيموري منتشر کرده بود.

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment