تادانه

گفتگو با «عبدالرحمان عمادی»

همه چيز روزي شفاهي بود
گفتگو: علی خوشتراش
منتشر شده در روزنامه «تهران امروز» سه شنبه 8 آذر 90 صفحه 16 (PDF)

درباره «عبدالرحمان عمادی» و کتاب‌هایش ... اینجا

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment