تادانه

«قدرت» روندا برن مجوز گرفت
كتاب «قدرت» نوشته روندا برن با ترجمه ايرنا مُحي‌الدين‌بُناب به‌زودي بر پيشخان كتابفروشي‌ها قرار مي‌گيرد. از روندا برن پيش از اين كتاب مطرح «راز» در حوزه روانشناسي به فارسي برگردان شده است.
مُحي‌الدين‌بُناب درباره ترجمه كتاب «قدرت» نوشته روندا برن به خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا) گفت: اين كتاب، ادامه كتاب «راز» است كه در سال‌هاي اخير، مخاطبان بسياري داشته است.
وي گفت: نويسنده در اين كتاب تلاش كرده به زباني ساده و عاميانه به مخاطبان بگويد همه چيز در اين جهان، يك امكان بالقوه است كه مي‌توان آن را به فعليت و واقعيت تبديل كرد.
بناب افزود: براي تحقق بخشيدن به هر امكاني انرژي لازم است زيرا انرژي ايجاد جنب‌وجوش و حركت مي‌كند؛ از اين‌رو شادماني انرژي‌زا است و موجب حركت مي‌شود اما افسردگي و غم، انرژي را از بين مي‌برد.
محي‌الدين تصريح كرد: در اين كتاب به طرق مختلف سعي شده است در فرد شادماني و انرژي به‌وجود آيد و نويسنده به مخاطبان خود ياد مي‌دهد در تمام اتفاقات زندگي همواره به جنبه‌هاي مثبت آن توجه كنند، حتي در اتفاقي مانند مرگ.
مترجم كتاب قدرت گفت: نويسنده كتاب معتقد است، تمام موجودات زنده داراي فركانس‌هاي خوب و بد هستند؛ به طوري ‌كه اين فركانس‌ها موجب جذب اتفاقات خوب يا بد به زندگي انسات‌ها مي‌شود.
وي عنوان كرد: به نظر من درست يا غلط بودن اين نظر و اينكه آيا به‌درستي اين فركانس‌ها وجود دارند يا به چه شكل تاثير گذارند مهم نيست و آنچه داراي اهميت است اينكه، عمل كردن به گفته‌هاي اين كتاب و ايجاد روحيه مثبت‌انديشي در خود، ‌موجب شادي و رضايت از زندگي مي‌شود.
ایرنا محی‌الدین بناب علاوه بر ترجمه، داستان‌نويس نيز هست و تجربياتي در اين زمينه دارد كه از جمله آن مي‌توان به بازآفرینی «مرزبان‌نامه» در مجموعه «یکی بود یکی نبود» اشاره كرد كه در آينده به چاپ خواهد رسيد.
كتاب «قدرت» نوشته روندا برن از سوي نشر آموت به زودي منتشر مي‌شود.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment