تادانه

بخارا 82 منتشر شد
هشتادمین شماره مجله ادبی – فرهنگی بخارا منتشر شد.
مجله بخارا با مدیرمسوولی و سردبیری «علی دهباشی» در شماره 82 خود با عکسی از استاد «سعید نفیسی» در 832 صفحه در دسترس علاقمندان قرار گرفت.
ایرج میرزا، علی دهباشی و مجلة بخارا/ دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان، پنج شعر منتشرنشده از هـ . الف. سایه، پژواکِ معناییِ سَبک درکارِ نیچه پیوندگاهِ فلسفه و ادبیّات/ داریوش آشوری، شکارِ معانی در صحرایِ بیمعنی (آسیب شناسی فرهنگ ایرانی بعد از مغول) نوشته دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، پیگیری دکتر مصدّق در پایگیری کتابخانه مجلس/ دکتر ناصر تکمیل همایون، یادنامه سعید نفیسی، به یاد پروین دولت آبادی/ سیمین بهبهانی، گزارش شب عبدالرحمان عمادی/ الناز اسکندری، گزارش شب دکتر منوچهر ستوده/ ثریا صدر، گزارش شب جیمز جویس/ سوسن نصر، حافظ پژوهیهای علّامه محمد قزوینی/ بهاءالدین خرمشاهی و ... از جمله مطالب منتشر شده در این شماره مجله بخارا هستند.
مجله بخارا را می‌توانید از کتابفروشی های مقابل دانشگاه تهران، کتابفروشی های خیابان کریمخان زند، کتابفروشی آرین ( خیایان میرداماد)، شهر کتاب شریعتی( نرسیده به معلم) ، شهر کتاب پارک ساعی، شهر کتاب نیاوران ـ نشر کارنامه و تمامی دکه‌های روزنامه‌فروشی تهیه کنید.
در ضمن علاقمندان در تهران می توانند طی تماس با تلفن ۰۹۱۲۱۳۰۰۱۴۷ و یا ایمیل dehbashi.ali@gmail.com با دادن نشانی بخارا را از طریق پیک نیز دریافت کنند.

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment