تادانه

گزارش کار
این روزها عجیب درگیر این چندتا کتاب هستم:
 • بامداد خمار (فتانه حاج‌سیدجوادی)
 • سمفونی مردگان (عباس معروفی)
 • تالار آیینه (امیرحسن چهلتن)
 • چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم (زویا پیرزاد)
 • نیمه غایب (حسین سناپور)
 • کافه پیانو (فرهاد جعفری)
 • دالان بهشت (نازی صفوی)
 • سهم من (پرینوش صنیعی)
 • باغ مارشال (حسن کریم‌پور)
 • افسون سبز (تکین حمزه‌لو)
 • بازی آخر بانو (بلقیس سلیمانی)
 • پایان یک مرد (فریبا کلهر)
 • شروع یک زن (فریبا کلهر)
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment