تادانه

منشور یا من‌شور!
هیچ اعتقادی برای قیم تراشیدن برای نویسنده‌ها ندارم. نویسنده اگر نویسنده است که می‌نویسد و اگر هم که نه، خب هیچ.
نشست‌هایی در این یکی‌دو ماهه‌ی گذشته با عنوان «منشور اخلاق نویسندگی» در سرای اهل قلم برگزار شده است که بالکل با این مساله مشکل دارم.
در همان نشست‌های دوم و سوم بود که زنگ زدند بروم برای صحبت کردن درباره این موضوع. گفتم «نه».
بعد دیگر پاپی نشدند تا همین چند روز قبل که «احسان عباسلو» زنگ زد. گفتم آقای عباسلو! به این موضوع اعتقادی ندارم و به نظرم، این کار، کاری عبث است.
گفت خب بیا همین‌ها را بگو.
گفتم دوست ندارم.
گفت از منظر یک ناشر بیا حرف بزن!
گفتم هراسی ندارم از منظر نویسنده یا ناشر حرف بزنم، ولی بحث من این است که وقتی این‌همه مساله حل نشده در حوزه نویسندگی داریم که به طور مشخص به «ناشران»‌ و خود «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» برمی‌گردد، چه سود از چنین جلسه‌ای؟
احسان عباسلو را - جدا از مدیر سرای اهل قلم بودن‌ش - دوست دارم. پذیرفتم. این هم خبرش که چهارشنبه ساعت پنج بعدازظهر در سرای اهل قلم برگزار می‌شود؛ با حضور این قلم و رضا حاجی‌آبادی و غلامرضا امامی؛ با مدیریت عباسلو.
در همین چند روز،‌ یادداشت بلندبالایی هم نوشتم در بیان نظراتم در این‌باره که امیدوارم مجال پیدا کنم آنجا مطرح کنم؛ همین.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment