تادانه

داستان‌نویسان به مانند جویندگان طلا

یوسف علیخانی - علی قانع

نشست داستان نویسی حوزه هنری قزوین پیرامون "بررسی ابهام افکنی در داستان امروز» با حضور "یوسف علیخانی" و جمعی از علاقه مندان در تالار حافظ این مرکز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی حوزه‌هنری‌قزوین، در این جلسه «یوسف علیخانی» - داستان نویس- در این باره به پوشیده گویی، مجهول نهادن و تعلیق را به عنوان معانی ابهام افکنی برشمرده گفت: داستان با تخیل انسان عجین است به همین دلیل به تعداد همه آدم ها داستان نویس وجود دارد، آنچه یک داستان نویس را از همه ی خیال پردازان متمایز می نماید، عنصر نویسندگی اوست.
داستان نویسان به مانند جویندگان طلا در پی یافتن مجهولات ، خیالات خود را جاری کرده ومی نویسند. ابهام و تعلیق، جستجوی مداوم و حوادث نه فقط در پیش روی نویسنده ی داستان بلکه مخاطبان را نیز درگیر خود می نماید ، به همین دلیل سرانجام داستان پیش از آنکه برای مخاطبان نامعلوم باشد، برای نویسنده اش مجهول است.
وی افزود: "گره افکنی" و "نقطه ابهام" مانند کلیدی در دستان داستان نویس و مایه بی تابی مخاطب داستان است، به گونه ای که هربار روند داستان به اوج خود می رسد، ابهام و تعلیقی تازه ای-توسط نویسنده-، شوری تازه در خواننده ایجاد و او را مصمم تر از پیش در در پی خود می کشد.
وی یادآور شد: برخی داستان های موجود در بازار علی رقم درون مایه ضعیف، زاویه دید کهنه و سوژه های نامطلوب توانسته اند با تشخیص ذائقه مخاطبان ،گره افکنی و تعلیق های مستمر و جذاب مخاطبان بیشماری را جذب خود نمایند.
"علیخانی"در تببین اهمیت شناخت و انتخاب موضوع به شناخت زمان، مکان، بیان و شخصیت ، ایجاد کشمکش و جدال در کنار ایجادگره و ابهام افکنی در ماجرا، اشیاء، اماکن داستان را عمده ترین دلایل موفقیت یک اثر برشمرد.


یکشنبه 13 شهریور 1390 - حوزه هنری قزوین


عکس‌ها: ابراهیم میرقاسمی
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment