تادانه

گفتگوی تهران‌امروز با «حسن کریم‌پور»

نويسنده كتاب پرفروش باغ مارشال مدعي‌است كارهايش خارج از ايران هم مي‌فروشد
ناراحت مي‌شوم ناشرها سر من دعوا كنند
گفتگو: حورا نژادصداقت
روزنامه «تهران امروز»، پنجشنبه، 24 شهریور 90 ، صفحه 16 (PDF)

پرفروش‌های هفته گذشته بازار کتاب (خبرآنلاین) ... اینجا
همین گفتگو در نشر آموت ... اینجا
درباره رمان‌های «خانه روبرو»‌ و «بهانه‌ای برای ماندن» ... اینجا
عکس‌هایی از حسن کریم‌پور ... اینجا

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment