تادانه

دل‌نوشته
به قول حضرت استاد، نه به دوستی‌اش باید دل بست و نه به دشمنی‌اش.
به قول حضرت استاد، این‌ها آدمیانی‌اند فرشته‌گون و فرشته‌هایی آدمی‌پا.
به قول حضرت استاد، این‌ها می‌آیند و می‌روند و دریغ از پس‌پشت‌شان.
به قول حضرت استاد، این‌ها بزرگت می‌دارند تا وقتی گه زیادی نخوردی.
به قول حضرت استاد، به زمین گرمت می‌زند آنکه توپ‌انداز نیست.
به قول حضرت استاد، عشق است چون زمرد.
به قول حضرت استاد، پیش پایت، خاک‌اند و در پس صورتت، کلوخ‌انداز.
به قول حضرت استاد، گاندی می‌گوید: «ابتدا شما را نادیده می‌گیرند بعد به شما می‌خندند بعد با شما می‌‌جنگند بعد شما پیروز می‌شوید.»
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment