تادانه

زیبای هلیل به بازار آمد
مجموعه‌ي داستان «زيباي هليل» نوشته منصور عليمرادي منتشر شد.
به گزارش بخش كتاب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، «زيباي هليل» اولين مجموعه داستان منصور عليمرادي با عمده کردن مسائل بومي و سنت‌ها و آداب و رسوم مردم برخي از شهرهاي جنوب كرمان نوشته شده‌ است.
در معرفي اين كتاب عنوان شده است: در اين مجموعه هفت داستان كوتاه گنجانده شده‌ كه همه آن‌ها در موضوع مستقل‌اند؛ ولي در مجموع با نگاه به موضوعات بومي و نحوه زندگي و آداب و رسوم مردم بخشي از مناطق جنوب كرمان خلق شده‌اند.
در اين داستان‌ها به ضرورت موقعيت و موضوع داستاني، تكنيك و فرم شكل مي‌يابد و حتا زبان داستاني نيز به فراخور مضمون و ديدگاه‌هاي مطرح‌شده در هر يك از داستان‌ها متغير است.
«برگه امتحاني»، «سرزمين مادري» ‌و «آهو» برخي از داستان‌هاي اين كتاب‌اند.
از منصور عليمرادي، شاعر و نويسنده متولد 1356 جيرفت، پيش‌تر، کتاب «شروگ ماه» (گزيده شعرهاي جنوب کرمان) منتشر شده است.
مجموعه داستان «زيباي هليل» در 132 صفحه با قيمت 3000 تومان به وسيله نشر آموت منتشر شده است.

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment