تادانه

آرامش فیروزه ای

در جوار آرامگاه «شاه نعمت‌الله ولی» - ماهان - کرمان
جمعه 7 مرداد 1390/ عکس: سیدمحسن بنی فاطمه
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment