تادانه

معرفی یک کتابفروشی معتبر در کرمان

فروشگاه شهر فرهنگ
کرمان - خیابان هزار و یکشب
تلفن : 2477599 - 0341


مدیران فروشگاه :
مهندس فهیمه امیری، متولد 1355، کارشناسی ارشد معماری، مدرس دانشگاه
مهندس رضا هژبر ابراهیمی، متولد 1351، کارشناسی ارشد معماری، مدرس دانشگاه

این فروشگاه از سال 1383 کار خود را در زمینه ی کتاب کودک و کتابهای کمک آموزشی آغاز کرد . به همین منظور از سال 1385 کار خود را ارتقا داده و با الگوبرداری از شهر کتاب تهران بدون هیچ گونه وابستگی دولتی فضای کار خود را از 60 متر به نزدیک 200 متر افزایش دادند. به این ترتیب فضای فرهنگی خانوادگی شکل دادند که همه ی سنین را پوشش دهد
در این محیط فضایی را برای مطالعه نیز اختصاص دادند. هم اکنون بیش از 5000 عنوان کتاب ایرانی و خارجی در زمینه های مختلف در این فروشگاه موجود است. که با همکاری نشرهای معتبر ایران این مجموعه جمع آوری می شود. این فروشگاه در نقطه ای از شهر قرار دارد که پیش از این کار فرهنگی صورت نگرفته بود. به زودی موسسه فرهنگی شهر فرهنگ هم تاسیس می شود که برنامه های فرهنگی نظیر برگزاری کلاسهای داستانویسی و ... را در دستور کار خود دارد.


برخی از کتاب های نشر آموت
فهیمه امیری و رضا هژبر ابراهیمی (بانیان شهر فرهنگ کرمان)
علیرضا روشن، شاعر «کتاب نیست»


یوسف علیخانی


فاطمه لنگری زاده


مجید رفعتی، شاعر


عکس ها: اختصاصی تادانه

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment