تادانه

تازه داشتم باورت میکردم که رفتی ...
تازه داشتم باورت میکردم که رفتی
مثل شعری ازبرت میکردم که رفتی
تازه داشتم دستامو میذاشتم تو دستات
رفتی و گرمی دستاتو گرفتی
حالا تاریک و سردم
مثل یک شعر تنهام
گرمی دستاتو کم دارم
مثل خورشیدی تو شبهام
دستات مثل تردی بارون مثل طعم زمستون
دستات مثل روح اجابت دعای بارون
تو خیالم میمونه میدونم میمونه
با تو میتونم خواب پرواز و ببینم
از هوای چشم تو ستاره بچینم
تا تو هستی قلب لحظه هام پر شوره
از تو میتونم زنده بمونم و نمیرم
حالا تاریک و سردم
مثل یک شعر تنهام
گرمی دستاتو کم دارم
مثل خورشیدی تو شبهام
تازه داشتم باورت میکردم که رفتی
مثل شعری ازبرت میکردم که رفتی
تازه داشتم دستامو میذاشتم تو دستات
رفتی و گرمی دستاتو گرفتی
حالا تاریک و سردم
مثل یک شعر تنهام
گرمی دستاتو کم دارم
مثل خورشیدی تو شبهام ...

باور / مهرنوش/ دانلود

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment