تادانه

«ایراندخت» شایسته تقدیر کتاب فصل
دبيرخانه شانزدهمين دوره جايزه كتاب فصل،‌ اسامي برگزيدگان اين دوره را اعلام كرد.

ادبيات
الف) نثر معاصر
ـ ايراندخت، نوشتة بهنام ناصح، تهران: نشر آموت، 1389.

بهنام ناصح، نويسنده شايسته تقدير پانزدهمين دوره جايزه كتاب فصل براي رمان «ايراندخت»، معتقد است كه حمايت يا توجه يه يک يا چند كتاب خاص، ‌حتي اگر برگزيده جشنواره‌هاي ادبي باشند، ممكن است در جامعه فرهنگي بازتاب منفي ايجاد كند؛ پس بهتر است كه حمايت‌ها به تمامي آثار درخور توجه اختصاص یابد.
به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، ناصح در پاسخ به اين سوال كه «آيا با اين ارزيابي موافقيد كه علت بي‌برگزيده ماندن حوزه داستان در جشنواره‌هاي دولتي و حتي خصوصي، خلق نشدن اثر داستاني درخور و منطبق با معيارهاي امروزي است؟ » گفت: كل جامعه را در تحليل اين مساله بايد در نظر داشت، ‌جامعه ساختاري ارگانيك دارد كه همه اجزاي آن از يكديگر متاثرند ... ادامه

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment