تادانه

آدم اما خانه ساخت

روزنامه «فرهیختگان» سه شنبه 24 خرداد 1390 صفحه 9
گفتگوی مجتبا پورمحسن با «علیرضا روشن» ... اینجا
نقد رضا ساکی بر مجموعه شعر «کتاب نیست» ... اینجا

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment