تادانه

مجله بخارا ویژه «ایرج افشار»
به فاصلۀ سه ماه از خاموشی زنده یاد ایرج افشار، مجله بخارا شماره هشتاد و یکم خود را در هزار و بیست و چهار صفحه به یادنامه ایرج افشار اختصاص داده است. در این یادنامه یکصد و یازده مقاله به قلم مهمترین نویسندگان و محققان ایرانی و ایرانشناسان جهان دربارۀ زندگی و آثار ایرج افشار آمده است.
از دیگر ویژگی های یادنامه ایرج افشار در مجله بخارا، چاپ دویست و نود و شش عکس منتشر نشده از ایرج افشار، از سنین کودکی تا آخرین روزهای زندگی اش است.
همچنین بخش های منتشر نشده ای از خاطرات ایرج افشار که با عنوان « دفتر بی معنی » شناخته شده است در این شمارۀ بخارا برای نخستین بار منتشر می شود.
یادنامه ایرج افشار در مجلۀ بخارا، از صبح دوشنبه سی ام خرداد ماه در کتابفروشی ها و دکه های روزنامه فروشی عرضه می شود.

حضرت ایرج افشار رحمه‌الله علیه/ دکتر احمد مهدوی دامغانی، رثاء بزرگمرد فرهنگ ایران/ دکتر احسان یارشاطر، آشنایی من با ایرج افشار/ دکتر منوچهر ستوده، اقتصاد چوب کبریتی/ دکتر محمدابراهیم باستانی‌پاریزی، او ایرج افشار است و بس، رها از هر عنوان و لقبی/ دکتر محمدرضا شفیعی‌کدکنی، پژوهشگر ماندگار/ دکتر سیدمصطفی محقق‌داماد، چگونه این مصیبت را تحمل کنیم/ سیدکاظم موسوی‌بجنوردی، افشار بنیانگذار ایرانشناسی به مثابه یک علم/ دکتر رسول جعفریان، ایرج افشار، دانشیمرد پرهیزگار/ عبدالرحمن عمادی، تصویری از ایرج افشار/ دکتر هوشنگ دولت‌آبادی، ایرج افشار و ادب و فرهنگ ایرانی و زبان فارسی/ احمد اقتداری، با گریستن این قلم!.../ دکتر محمد استعلامی، رفتند از دیار حقیقت/ عبدالرحیم جعفری، درگذشت نادره‌مردی از نادره‌کاران/ سیدعلی آل‌داود، و آن مرد عبوس نادره‌کار/ دکتر ناصرالدین پروین، از جمله مطالب ویژه نامه مجله بخارا برای «ایرج افشار» است.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment