تادانه

بودن به از نبود شدن، خاصه در بهار
«يوسف عليخاني» نويسنده و مدير نشر آموت هم در گفتگو با خبرنگار ما مي گويد: با همه کاستي هايي که در نمايشگاه کتاب تهران هست وجود اين نمايشگاه در کشور ما لازم است. وي ادامه مي دهد: به نظر من نمايشگاه کتاب فرصتي خوب براي ناشراني است که آثار داستاني توليد مي کنند. آنها در همين ده روز مي توانند آثارشان را به مخاطب معرفي کنند و با چينش خوب کتاب و خلاقيتي که در برنامه هاي غرفه شان دارند مخاطب را با مقوله کتاب و کتابخواني آشتي دهند.
اين نويسنده مي گويد: من و کساني که در اين غرفه فعاليت مي کنيم سعي مي کنيم مخاطب را با کتابهايي که اينجا براي نمايش و فروش گذاشته ايم آشنا کنيم. حتي جشن امضاي کتاب هم ترتيب داده ام که هر روز يک نويسنده به غرفه بيايد و با مخاطب اثرش ديدار کند. مخاطب از نزديک با نويسنده اثري که مطالعه مي کند آشنا مي شود و با او صحبت مي کند. اين برنامه ها باعث مي شود علاوه بر فروش کتاب، تبادل نظر و ديد و بازديد بين مخاطب، ناشر و نويسنده هم صورت گيرد و نمايشگاه يک قدم به آنچه بايد باشد نزديک شود. به نظر من خود ناشر هم مي تواند با طرح اين برنامه ها فضاي غرفه اش را شاد کند ... ادامه

* تیتر این مطلب: از شعر احمد شاملو

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment