تادانه

«معجون عشق» یک کار احمقانه بود ...
شب دوم یا سوم نمایشگاه کتاب تهران بود که «یاسر نوروزی» زنگ زد که امشب پخش زنده باهات گفتگو داریم در رادیو فرهنگ. گفتم سمعا و طاعا. بعد هم گفتگو کردیم که حاصلش آشنایی بود با دوست اندیمشند مشترکی به نام «مجتبا گلستانی».
برعکس شب ِ قبلش که در برنامه بوطیقا با خانم «مریم منصوری» گفتگوی بدی شکل گرفت و متاسفانه برنامه شان هم زنده بود و بعدش هم آنقدر سرم شلوغ شد که یادم رفت بهش زنگ بزنم و بگویم «رفیق! اَ ما دلخور مباشی ها.»

القصه گذشت و گذشت و گذشت تا همین امروز که هی شنیدم اینجا و اینجا و اینجا بحث بر سر همان بحثی است که از پارسال اکراه داشتم دیگر درباره اش حرف بزنم و برایم تمام شده بوده و هست.
اولین کاری که کردم زنگ زدم به «مجتبا گلستانی» که متاسفانه مشغول بود همراهش. برایش نوشتم «سلام گلستانی عزیز. من فردا به رادیو فرهنگ نمی آیم. ارادتمند یوسف علیخانی»
سیم ثانیه بعدش زنگ زد که «چرا؟» گفتم من همون شب گفتگوی زنده هم بهت گفتم که «معجون عشق» یک کار احمقانه بود که من از سر ِ جوانی و خامی انجام دادم و هنوزاهنوز دارم تاوانش را پس می دهم، پس لطفا این گند را بیشتر برهم نزنید.
گفت «به خدا من از طرفداران اینکار هستم» گفتم ممنون از مهربانی ات اما اگر می دانستم برای این کار می خواهید بیایم رادیو، هرگز نمی آمدم و قربونش برم این روزها مُد هم که شده و چه بهانه بهتر از نیامدن به رادیو و تلویزیون ... در این روزهای گل و بلبلی!
القصه اینکه گفتم اگر کلمه ای در این برنامه زنده درباره «معجون عشق» از من بپرسی (یا یاسر نوروزی یا دوستان دیگر بپرسند،) شال و کلاه می کنم و به قول ما الموتی ها، علیا مدد!

«معجون عشق» را برای فروش و گردش چرخه اقتصادی بازار کار کردم تا عده ای که عاشق کتاب های مردمی و پاپ هستند، این کتاب را بخرند و من هم داستان های خودم را بنویسم که حاصلش شد یک چیز دیگر و کتاب نفروخت و جز همان ها که سال ها فحش داده بودند به «ر. اعتمادی» و «فهیمه رحیمی» و ... آمدند این کتاب را خواندند و رسیدیم به این همه جَر و مَنجَر و دیگه خسته شدم از این همه خاله زنک بازی جماعت روشنفکرنما.
پرونده «معجون عشق» از اول هم بسته بود، از امروز بسته ی تمام می شود. عیسی به دین خود، موسی به دین خود. ما هم که بالکل از بی دینان تاریخ نیوشیده ایم. یا حق!

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment