تادانه

گفتگو با نویسنده رمان «ماه تمام»

معصومه چاوشی، نویسنده رمان پرفروش «ماه تمام»

مهتاب کامرانی: «ماه تمام» اولین رمان «معصومه چاوشی» چند روز پیش از نمایشگاه کتاب تهران به وسیله نشر آموت منتشر شد و با این وجود در لیست پرفروش های این انتشارات در روزهای نمایشگاه کتاب قرار گرفت.
این رمان ماجرای زندگی خصوصی پزشکی است که پس از عبور از فراز و نشیب های بسیار و تحقق آرزوهایش به دنبال معشوق آرمانی اش در مسیر حوادث و پستی بلندی های هیجان انگیزی قرار می گیرد.این رمان در پنج بخش به نام های: ماه زده، ماه گرفته، ماه چهارده، ماه محاق و ماه تمام تنظیم شده است.نام گذاری هر بخش بنا بر حالات قهرمان اصلی داستان که خانم دکتر جوانی به نام آیلار است، انتخاب شده است.
شيوه ی روایت در این رمان تک گویی و به سبک خاطره نویسی است. این قالب به نویسنده اجازه بیان ریزترین و جزئی ترین حالات انسانی و زنانه ی قهرمان داستان را داده است.داستان علاوه بر بیان حالات روحی روانی و شخصی پرسوناژ اصلی، به بیان مسائل ریز و درشت اجتماعی نیز پرداخته و در مقام یک بیننده ی آگاه بدون ورود به قضاوت و پیشداوری، به نقب و مو شکافی بعضی از حقایق اجتماعی دست می زند.
رمان «ماه تمام» نوشته «معصومه چاوشی» از استقبال بسیار خوب مخاطبان رمان خوان برخوردار شد و انتظار می رود به زودی نگاه ها را به سوی این نویسنده که در آینده نزدیک دومین رمانش به وسیله نشر آموت منتشر خواهد شد، جلب کند.
با «معصومه چاوشی» نویسنده این رمان، درباره «ماه تمام» صحبت کردیم ... روزنامه تهران امروز / بازنشر در سایت آموت

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment