تادانه

مرحمتی دوستان در روزهای نمایشگاه
قارا چوبان
رمان
مرتضا کربلایی لو

نشر افراز
چاپ اول 89
288 صفحه
1100 نسخه
6800 تومان

پایان یک مرد
رمان
فریبا کلهر

نشر مرکز
چاپ اول 90
184 صفحه
1600 نسخه
4900 تومان

من هومبولتم
رمان
هادی خورشاهیان

کتابسرای تندیس
چاپ اول 90
127 صفحه
1500 نسخه
2800 تومان

پیاده تا درخت
مجموعه شعر
پونه ندائی

نشر امرود
چاپ اول 89
90 صفحه
1100 نسخه
2200 تومان

همه چی دُرُس می شه
مجموعه داستان
آزاده محسنی

نشر چشمه
چاپ اول زمستان 89
106 صفحه
1500 نسخه
2500 تومان


درود بر نهنگ
مجموعه شعر
علی عبداللهی

نشر امرود
چاپ اول 90
54 صفحه
1000 نسخه
1300 تومان

امروز شنبه
مجموعه داستان
یوسف انصاری

نشر افراز
چاپ اول 90
112 صفحه
1100 نسخه
2800 تومان

شهریوری تو
مجموعه شعر
آرش شفاعی

نشر فصل پنجم
چاپ اول 89
64 صفحه
1200 نسخه
2000 تومان

جمعه – خیابان ولیعصر
مجموعه شعر
آرش شفاعی

نشر دفتر شعر جوان
چاپ دوم: بهار 90
76 صفحه
1100 نسخه
2100 تومان

چه کسی از دیوانه ها نمی ترسد؟
رمان
مهدی رضائی

نشر افکار
چاپ اول
130 صفحه
1100 نسخه
3500 تومان

فرهنگ و آداب و رسوم سوادکوه
فرهنگ مردم
فریده یوسفی

نشر شلفین
چاپ سوم 89
191 صفحه
1000 نسخه
3000 تومان

این هایکو حامله است
مجموعه شعر
فرشته پناهی

انتشارات گل محمدی
چاپ اول 90
60 صفحه
1000 نسخه
1500 تومان

پیر و گل های کاغذی
مجموعه داستان
مسعود میناوی

نشر افراز
چاپ اول 90
120 صفحه
1100 نسخه
3200 تومان

ابراهیم آن دورها
رمان
عماد عبادی

انتشارات انجمن قلم ایران
چاپ اول 88
144 صفحه
2200 نسخه
1750 تومان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment