تادانه

گزارش «بی‌بی‌سی» و یک انتقاد
بی بی سی: نشر آموت ادبیات عام‌پسند را در مرکز توجه خود قرار داده است. آموت در چند ماه گذشته دست‌کم چندین عنوان رمان عام‌پسند از نویسندگانی مانند معصومه چاوشی، حسن کریم‌پور، محمد علی علومی، بهنام ناصح، نسرین ثامنی، راحله رضایی و ... منتشر کرده است.
آموت با برگزاری جلسات نقد و بررسی و همچنین با برگزاری یک شب امضاء تلاش می‌کند به عنوان یک ناشر نوپا با کمک ادبیات عام‌پسند، بحران‌ها را از سر بگذراند.
اما حتی ادبیات عام‌پسند هم اقبال آثاری مانند "بامداد خمار" نوشته فتانه حاج سیدجوادی را ندارند. این امر نشان می‌دهد که وقتی ادبیات جدی در محاق بیفتد، دیگر شاخه‌های ادبیات از جمله ادبیات عام‌پسند و ادبیات دولتی نیز رونق خود را به‌تدریج از دست خواهند داد.

* تادانه نوشت: قرار گرفتن آثار جدی ای مانند «ماه تمام» نوشته معصومه چاوشی، «سوگ مغان» نوشته محمدعلی علومی و «ایراندخت» نوشته بهنام ناصح در لیست نویسندگان مردمی جای سوال دارد.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment