تادانه

مخاطبان «آموت» را می شناسند
يوسف عليخاني، مدير نشر«آموت»، «جشن كتاب» و انتشار «كتابنامه» در نمايشگاه را از رويكردهاي تازه اين انتشاراتی در نمايشگاه كتاب امسال دانست و گفت: امسال باور كردم كه مخاطبان آموت را مي‌شناسند.

به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، عليخاني، با بيان اينكه امسال دفترچه بازديدکنندگان از نشر آموت، نشانگر آگاهي و اطلاعات مخاطبات است، گفت: اتفاق خوشايندي كه امسال افتاد اين بود كه باور كردم اغلب مخاطبان آموت را مي‌شناسند. من در كتابچه‌اي كه به ياداداشت‌هاي بازديدكنندگان درباره نشر اختصاص داده بودم، دريافتم كه مخاطبان با اطلاعات قبلي به دنبال آثار مي‌آيند و اين بزرگترين اميد من است.

وي افزود: امسال كتابنامه‌اي منتشر كرديم كه در آن اطلاعات كاملي درباره آثار ارايه شده است. چاپ نشست‌هاي تخصصي در دفتر نشر و نيز يادداشت و مقاله از ديگر بخش‌های اين کتابنامه است.

اين داستان‌نويس در ادامه «جشن امضاي كتاب» را نيز رويكرد ديگر نشر آموت در نمايشگاه امسال كتاب دانست و توضيح داد: در برنامه جشن امضاي كتاب، نويسنده کتاب‌های منشر شده در نشر آموت در روزهای مشخص شده‌ای از نمایشگاه در غرفه حضور می‌یابند و ضمن دیدار مخاطبان با صاحبان آثار، نویسندگان کتاب‌هایشان را برای مخاطبانشان امضا می‌کنند.

علیخانی همچنین با اشاره به چگونگی استقبال از برخی آثار عامه‌پسند توضیح داد: حدس می‌زدم چند اثر عامه‌پسند که اواخر سال گذشته منتشر شد، با استقبال بیشتری نسبت به دیگر آثار داستانی مواجه شود، ولی این آثار فروششان به انداز رمان‌های «ماه تمام» و «ایراندخت» نبود.

به گفته علیخانی، به ترتیب رمان «ماه تمام»، «رز گمشده» و «ایراندخت» از پرفروش‌ترین آثار داستانی این ناشرند. ضمن آنکه سه‌گانه «عروس بید»، «اژدهاکشان» و «قدم بخیر مادربزرگ من بود» که در یک بسته ارایه می‌شد، نیز تا به امروز از دیگر آثار مورد استقبال نشر آموتند. به گفته این ناشر، چاپ دوم «ایراندخت» نیز فردا به نمایشگاه می‌رسد.

در این مجموعه چاپ چهارم عروس بید، چاپ پنجم اژدهاکشان و چاپ چهارم قدم بخیر مادربزرگ من بود، ارایه شده‌اند.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment