تادانه

نشر آموت: ردیف 32 غرفه 30

«معصومه چاوشی» نویسنده رمان «ماه تمام»
«پرستو عوض زاده» مترجم «کلیدهای طلایی موفقیت» و «رازهای نقره ای موفقیت»
«بهنام ناصح» نویسنده رمان «ایراندخت»


یوسف علیخانی، نویسنده «عروس بید» ، «اژدهاکشان» و «قدم بخیر مادربزرگ من بود»Align Center

گزارش تصویری نشر آموت در نمایشگاه کتاب تهران ... اینجا

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment