تادانه

با نویسنده رمان پرفروش «ایراندخت»
بگذارید برگردیم به رمان "ایراندخت"، چرا دوران ساسانی را انتخاب کردید؟
دوران ساسانی برایم نمونه یک حکومت روبه زوال است. حکومتی که سرانجام فساد و تباهی، ریا و بی‌عدالتی آن را از پشتوانه‌های مردمی‌اش خالی کرده و مثل یک سیب پوسیده آماده افتادن کرده است. سیب گندیده محکوم به افتادن است و این‌ مساله‌ای است که روزبه را به واکنش و پرسش وا می‌دارد و او را سرانجام مجبور به ترک وطن می‌کند.

در صفحه ابتدایی کتاب یادآور شده‌اید که این رمان یک رمان تاریخی نیست، علت این تاکید چه بود؟
خواننده‌ای که از تاریخ اطلاعات بیشتری دارد همان‌طور که در انتهای کتاب هم اشاره می‌شود متوجه می‌شود زندگی روزبه به یکی از شخصیت‌های تاریخی نزدیک است و در واقع از زندگی او الهام گرفته شده است اما از آن‌جا که کار رمان، یا دست کم این رمان، روایت تاریخ نیست عناصر تخیلی و ماجراهای فرعی زیادی وارد ماجرا شده است که سندیت تاریخی ندارد. از این بابت نخواستم به تحریف تاریخ یا دروغگویی متهم شوم. هر چند در خود تاریخ هم کم دروغ نیامده است؛ مثلی هست که می‌گوید: تاریخ، دروغ راست‌نماست و رمان، راست دروغ‌نما ... ادامه گفتگو

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment