تادانه

گفتگو با محمدعلی علومی
آیا در "سوگ مغان" ارتباطی بین اوضاع اشخاص معاصر و این مفاهیم رمزی وجود دارد؟
بله. شادروان ایرج بسطامی، حسین مجیدیان و محمدعلی جوشایی و خود راوی که همگی اهل بم هستند در داستان حضور دارند. از یک زاویه داستان به اعماق اساطیری تاریخ می رود اصولا رمزها معانی متعدد را در خود حمل می کنند و در یک طرف، نیرویی اهریمنی است که در رمان به شکل درویش مارگیر جلوه می کند و طرف دیگر اشخاصی وجود دارند که یا مطلقا در قلمروی نیکی و یا مرتبط با این امر هستند مثل ایرج بسطامی و محمدعلی جوشایی، حسین مجیدیان. اما محور اصلی این داستان همان شعر مولوی است : دو علم افراخت اسپيد و سياه / آن يكى آدم دگر ابليس راه، و تمام رمان شرحی بر این بینش است.
به نظر می رسد رمان لایه های متعددی دارد ؟
رمان دارای لایه های متعددی است به نحوی که راوی داستان از طرفی زنده است و ما روایت را از قول او می خوانیم از لایه بعدی متوجه می شویم این راوی بر خلاف عقلانیت موجود و حسابگر، دیوانه بوده و خود را به شخصیت های نیک و بد متعدد تقسیم می کرده است و در پایان مشخص می شود که راوی در زلزله بم مرده است و از جهان مردگان، سوگ مغان را روایت می کند.
ادامه گفتگو ... اینجا

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment