تادانه

نوشتن از نگاه ِ «علومی» و «محبی»
نويسندگي كار دشواري است. يك نويسنده بايد از تمام علوم زمان خود سر رشته داشته باشد. يكي از بزرگ‌ترين مشكلات ادبيات معاصر ما اين است كه نويسندگان كارشان را بسيار سهل مي‌گيرند. همان طور كه قبلا هم گفتم نويسنده هميشه در حال نوشتن از خود است. اين «خود» گاهي آنقدر محدود مي‌شود كه حتي با خالق اثر نيز نمي‌تواند ارتباط برقرار كند، اما گاهي به مرور و در طي اثر گسترده شده و با مردم و فرهنگ اجتماعي يكي مي‌شود. در واقع خود پرداخته شده توسط يك نويسنده زبان حال مردم است و بايد تلاش كند سخنگوي صادقي باشد. اين مهم تنها از راه شناخت واقعي انسان‌هاي اطراف ممكن مي‌شود. خوب است نويسندگان جوان بارها خطابه ويليام فاكنر در مراسم نوبل را بخوانند. آنجا كه مي‌گويد: «نويسندگان ما از اميد‌هايي مي‌گويند كه چيزي برنمي‌انگيزد. از رنج‌هايي كه رنج نيست. از شهوت مي‌گويند نه از عشق.» اين حرف يك حرف كاملا شرقي است. نويسنده بايد يك روان‌شناس و حتي جامعه‌شناس باشد تا بتواند واقعيت جامعه‌اش را بشناسد. در واقع با خود واقعي خودش و همچنين جامعه‌اش را بشناسد ... ادامه گفتگو

آن چه ما آن را به عنوان فرهنگ مي شناسيم مجموعه اي از خرده فرهنگ هاست. اما ما به اين خرده فرهنگ ها اصلا توجه نکرده ايم. در واقع جهاني شدن يعني همين. اين که خرده فرهنگ ها به نفع فرهنگ غالب استحاله شود و ازبين برود. اين اتفاقي است که براي فرهنگ ما هم دارد رخ مي دهد. وظيفه ما نويسنده ها در اين شرايط اين است که با نوشته هايمان از اين خرده فرهنگ ها پاسداري کنيم. چون اگر اين ها حفظ شود ارتباط بين نسل ها هم حفظ مي شود. الان بزرگترين مشکل ما اين است که بچه ها زبان مادربزرگ هايشان را نمي فهمند، ما بايد فرهنگ جديد را به نسل بعدي منتقل کنيم تا نسل ها بيش از اين از يکديگر فاصله نگيرند. مثلا در بافت بسياري از شهر ها و روستا ها ارتباط ارباب و رعيتي وجود داشته است. اربابي بوده که به گروهي از مردم ظلم مي کرده. رعيت هيچ وقت نمي توانسته به ظلمي که به اومي رود اعتراض کند اما او اعتراضش را لابه لاي لالايي ها، متل ها و قصه هايش پنهان کرده است. حالا ما نويسندگان موظفيم همه اين ها را بازتعريف کنيم و با ساختاري امروزي به نسل هاي بعد منتقل کنيم تا هم اين ميراث را حفظ کنيم و هم ظرفيت مفهومي طنز را بالا ببريم ... ادامه گفتگو

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment