تادانه

گفتگو با «فرشته بهرامی»
مهم‌ترين ويژگي كتاب شما نثر فارسي ـ بومي آن است و من را مدام به ترديد مي‌انداخت كه اين نثر شيوا مهارت شخصي شماست يا قابليت زبان مردم اين منطقه كه مي‌تواند تا اين حد گويا باشد.
من به عمد زبان بومي را براي كتابم و توصيف اين منطقه انتخاب كردم و به نظرم نمي‌آيد كه يك فارسي زبان متوجه معناي كلمات آن نشود. اگرچه در انتها يك فهرست لغات گذاشته‌ام، اما شايد هر كسي پيش از مراجعه به آن با كمي فكر متوجه معناي كلمه بشود. شايد بتوانم بگويم كه ويژگي نثر كتاب هم به قلم خودم مربوط است و هم به زبان مردم منطقه كه زبان مادري‌ام است كه من بر هر دو مسلط بودم. انگار من زبان آنان را فقط ويرايش كردم و چون آنها نمي‌نوشتند من به جايشان نوشتم. البته من هميشه دغدغه زبان‌شناسي داشته‌ام.
آيا كتاب شما در حيطه تك‌نگاري قرار مي‌گيرد؟
در تك نگاري بايد تمام عناصر فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي يك جامعه كوچك را بررسي كرد. ولي من درباره نظركرده چنين ادعايي ندارم، اما اين هميشه دغدغه من بوده كه روي يك موضوع كار كنم. مثلا دوست داشتم فقط روي موضوع امامزاده كار كنم. شايد چنين كاري نيز با حضور يك گروه بايد انجام مي‌شد. من خودم مي‌گويم كه اين ضعف «نظر كرده» است. در يك جمله بايد بگويم كه اين كتاب، روايت باورهاي پاك مردمي است كه هنوز با فرهنگ و گذشته خود بيگانه نشده‌اند.
چرا اين كتاب حتي يك صفحه مرجع نداشت. به نظر مي‌رسد منبع اصلي شما فقط و فقط سينه‌هاي مردمي است كه قرن‌هاست اين باورهاي مذهبي را با خود حمل كرده‌اند.
من شخصا كار كتابخانه‌اي را نيز قبول دارم و اين‌گونه نيست كه فقط بخواهم از كوي و ميدان، شواهدم را بنويسم. اسنادي را هم جستجو كردم، اما منابع كتابخانه‌اي يا اسنادي كه در آن زمان به دستم رسيد بسيار محدود بود و اطلاعات آن يكي دو تا كتابي را هم كه پيدا كردم مناسب كار من نبود. در هر صورت چون منبع مشخصي نيافتم كارم را به شنيده‌هاي اهالي منطقه محدود كردم. تا پيش از من كسي روي اين موضوع در منطقه كار نكرده بود. شايد هم كسي براي دل خودش كار كرده، اما اثرش در آرشيو شخصي‌اش در حال خاك خوردن است. من مايل نبودم كه دريافتي زيادي از سازمان خاصي داشته باشم اما كتابم در كتابخانه‌هاي آنجا بماند و فقط دست گروهي كه گاه علاقه‌مند هم نيستند، برسد.
ادامه گفتگو .... روزنامه جام جم / نشر آموت (بازنشر)

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment