تادانه

به چیزی دست نزن در فرهنگسرای انقلاب
به گزارش خبرگزاری کتاب ... اینجا
به گزارش خبرگزاری ایسنا ... اینجا
به گزارش خبرگزاری مهر ... اینجا و اینجا
به گزارش شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی ... اینجا

به گزارش سایت نشر آموت ... اینجا
گزارش نقد و بررسی دو مجموعه داستان «از خواب می ترسیم» نوشته «هادی خورشاهیان»
و «به چیزی دست نزن» نوشته «لیلا عباسعلیزاده» (زوج نویسنده)
: ... اینجا (صوتی)
درباره کتاب «به چیزی دست نزن» نوشته لیلا عباسعلیزاده ... اینجا


لادن نیکنام - محمدرضا گودرزی - لیلا عباسعلیزاده


فرهنگسرای انقلاب - 28 فروردین 1390

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment