تادانه

لابيرنتي به نام مميزي
يك ناشر، عرصه‌ي نشر را عرصه‌ي شكست‌ها و ريسك‌ها توصيف كرد.
يوسف عليخاني – مدير نشر آموت – در گفت‌وگو با خبرنگار بخش کتاب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به شرايط حوزه‌ي نشر، گفت: براي چاپ يک کتاب از زمان انتخاب تا نشر، هزينه‌هاي زيادي صرف مي‌شود که هيچ اطميناني به بازگشت سرمايه‌ي اوليه نيست.
او در ادامه افزود: اگر هم کتابي فروش خوبي داشته باشد، ناشري که کتاب‌فروشي ندارد و مجبور است با واسطه‌ي پخش و با 40 تا 50درصد زير قيمت کتاب را عرضه کند، بين دو تا سه سال طول مي‌کشد تا سرمايه‌ي اولش را به دست آورد.
عليخاني با اشاره به رغبت نداشتن به ورود به عرصه‌ي نشر گفت: همين سرمايه‌اي که در حوزه‌ي نشر گذاشته مي‌شود، اگر در هر کار ديگري به غير از نشر گذاشته شود، سودآوري بيش‌تري دارد.
اين ناشر تأکيد کرد: از هر 10 کتابي که يک ناشر منتشر مي‌كند، يک کتاب پرفروش مي‌شود و اين يک کتاب مثلا پرفروش، آيا مي‌تواند بار شکست بقيه‌ي کتاب‌ها را جبران کند؟
اين نويسنده در ادامه يادآور شد: زماني که به عنوان نويسنده با ناشران کار مي‌کردم، کم‌مهري‌ها را که مي‌ديدم، فکر مي‌کردم خوش به حال ناشران است که روي گنج نشسته‌اند؛ اما از زماني که وارد اين عرصه شدم، متوجه شدم، اين عرصه، عرصه‌ي شکست‌ها و ريسک‌هاست.
او با اشاره به شرايط اقتصادي کنوني، خاطرنشان کرد: تا دو سه سال قبل، ناشران، با استفاده از کاغذ و فيلم و زينک دولتي، به راحتي مي‌توانستند يک‌شبه بار خودشان را ببندند؛ اما در حال حاضر که نه کاغذ دولتي داده مي‌شود و نه وامي به کسي تعلق مي‌گيرد، ناشر نوپا و تازه از راه رسيده، مجبور است تمام حواشي امر را درنظر بگيرد تا بتواند روي پاي خودش بايستد. البته اين روند بهترين شيوه براي رسيدن به استقلال است اما ترديد نکنيد با تيراژهاي 1100تايي و نهايت 1650تايي هيچ ناشري نمي‌تواند تنها به انتشار آثار جدي و ماندگار بينديشد ... ادامه گفتگو
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment