تادانه

Trilogy - سه‌گانه - الثلاثية
سه‌گانه مجموعه‌ای از سه اثر هنری معمولاً در قالب فیلم یا کتاب است که موضوع مشترکی دارند. آثار تشکیل دهنده سه‌گانه ممکن است داستانی طولانی را تعریف کنند، شخصیت‌های مشترک یا مربوطی داشته باشند، یا ارتباطشان ظریف و نامحسوس باشد. ارباب حلقه‌ها نوشتهٔ جی. ر. ر. تالکین و سه رنگ ساختهٔ کریستف کیشلوفسکی، سه گانه نیویورکی نوشته پل استر، سه گانه نوشته نجیب محفوظ (شامل سه رمان) نمونه‌هایی از سه‌گانه‌های ادبی و سینمایی هستند.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment