تادانه

با اولين نويسنده ايراني حاضر در نوبل

گفت‌وگو با حسن کریم پور، نویسنده رمان «بهانه ای برای ماندن»
500 سال هم عمر كنم باز براي نوشتن وقت كم دارم
حميد نورشمسي
روزنامه تهران امروز شنبه 21 اسفند 89 صفحه 16
نسخه (HTML) و (PDF)

همین گفتگو در سایت نشر آموت ... اینجا

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment