تادانه

«سوگ مغان» از تبار «بوف کور» است
به گزارش روزنامه روزگار ... اینجا
به گزارش روزنامه جوان ... اینجا

به گزارش خبرگزاری ایبنا ... اینجا
به گزارش خبرگزاری ایسنا ...اینجا
به گزارش خبرگزاری مهر ... اینجا
به گزارش خبرآنلاین ... اینجا
به گزارش خبرگزاری سینمای ایران ... اینجا
به گزارش سایت تبیان ... اینجا
به گزارش سایت آموت ... اینجا


بلقیس سلیمانی - میثم نبی - محمدعلی علومی - دکتر امیرعلی نجومیان


دکتر امیرعلی نجومیان


بلقیس سلیمانی


محمدعلی علومی، نویسنده رمان سوگ مغان

Labels: , , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment