تادانه

تبریک به محسن فرجی و نشر افکار
با محسن فرجی با هم آمدیم تهران؛ مهر 1373. اون روانشناسی دانشگاه تهران قبول شده بود و من زبان و ادبیات عرب. محسن با اینکه پسوند «قزوینی» هم دارد اما متولد تهران است و من با اینکه «قزوین» بزرگ شده ام، متولد روستایی ناشناخته و گم در پس کوه های الموت ِ دیلمستان.
با محسن هیچ وقت هم اتاق نبودم؛ چه در خوابگاه سنایی و چه در کوی دانشگاه اما به گواه تمام آن چهار سال دانشکده، روزی نبود کنار هم نباشیم و روزی نبود قهر کنیم و بعد یا اون کتابی بخرد و بیاید آشتی و یا من بروم پیشش برای مهربانی تازه.
همین سال ها بود که شور داستان افتاده بود به جانم. محسن آن وقت ها شعر می گفت و شاعرانه زندگی می کرد. کتاب زیاد خوانده بود و بیشتر از همه ماها از ادبیات سررشته داشت. شب های زیادی می نشستیم و حرف می زدیم؛ زنده یاد ساعد و رضا هدایت هم از بیرون می آمدند و مهمان مان می شدند. شهرام غلامپور بود و آن اواخر کامران محمدی و احمد اکبرپور و مهدی مرعشی هم البته.
سوالم همیشه این بود که داستان چیست و شعر کدام است؟
یک بار محسن کنار کتاب «یوزپلنگان ...» نجدی برایم نوشت: «داستان، پیاده روی است و شعر، رقص».
و این همیشه آویزه گوشم بوده و هست.
محسن، معلم همه این سالها بوده و با همسر مهربانش «مهرافروز» که خواهر من است، برایم خواهر و برادری بوده اند غمخوار. «بامداد» و «غزل بانو»ی شان را دوست دارم و گاهی خجالت می کشم که یادی ازشان نمی کنم و شاید این یادداشت امروز، یکی از همان یادهاست.
محسن که این روزها پیرتر از آن شاعرانگی های قدیم شده با دو مجموعه داستان «یازده دعای بی استجابت» (نشر ماریه) و «چوب خط» (نشر قطره) و چند کتاب از سری کتاب های فرزانگان (انتشارات مدرسه) و بیش از یک دهه تجربه در عرصه خبرنگاری، چهره ای شناخته شده است.
روزهای سال 89 می شنیدم که محسن فرجی در بخش ادبیات نشر افکار مشغول به کار شده و سکان ادبیات آنجا را به دست گرفته. بی خبر بودم از کتاب هایی که با نگاه او آماده شده اند تا همین دیروز که چهارتای اول را به رسم هدیه برایم آورد. تبریک می گویم و مبارکا باشد برای همه این دوستان و آقای ساسانی (مدیر نشر افکار) که خوب کسی را مشاور و امین خود ساخته است. جالب اینکه «جواد آتشباری» طراح جلد این کتاب ها هم بوده است.

دنیا در آغوش من است
(مجموعه داستان)
میثم نبی

نشر نقد افکار
88 صفحه
چاپ اول 1389
1100 نسخه
2500 تومان

فرشتگان پشت صحنه
(مجموعه داستان)
بی تا ملکوتی

نشر نقد افکار
64 صفحه
چاپ اول 1389
1000 نسخه
2500 تومان

چه سینما رفتنی داشتی یدو؟!
(مجموعه داستان)
قباد آذرآیین

نشر نقد افکار
90 صفحه
چاپ اول 1389
1000 نسخه
3000 تومان

خویش خانه
(مجموعه داستان)
آیت دولتشاه

نشر نقد افکار
120 صفحه
چاپ اول 1389
1100 نسخه
3500 تومان

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment