تادانه

مجموعه داستان «میثم نبی» منتشر شد
مجموعه داستان "دنیا در آغوش من است" نوشته میثم نبی به همت نشر افکار منتشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات افکار جلد چهارم از مجموعه‌ای که با عنوان کلی "قصه نو" منتشر می‌کند به اثر میثم نبی اختصاص داد.
این کتاب با نام "دنیا در آغوش من است" شامل 7 داستان است که عناونی برخی از آنها بدین قرار است: ماهی‌ها، آقا جون، دنیا در آغوش من است، ‌شکرخنده‌های شیرین، سارای سرزمین دور.
در ابتدای داستان "شکر خنده‌های شیرین" می‌خوانیم: بخند. تند تند بخند. این طور که می‌خندی انگار همه عالم با تو می‌خندد. چه خنده‌ها که نمی‌کنی تو دختر. خندید. به گمانم از ته دل هم خندید. بعد او من هم دوباره خندیدم. باقی حرف‌هایمان هم پر از خنده شد. خنده در خنده.
این کتاب 88 صفحه‌ای با شمارگان 1100 نسخه به قیمت 2هزار و 500 تومان منتشر شده است.
این نخستین مجموعه داستان میثم نبی است که به تازگی راهی کتابفروشی‌ها شده است. این داستان‌نویس معتقد است که در کتاب خود بیشتر به روابط انسانی در عصر مدرن ‌پرداخته و سعی کرده داستان‌ها به نوعی بازتاب جامعه امروزی ایران باشد.

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment