تادانه

گفتگو با زوج نویسنده

گفت‌وگو با هادی خورشاهیان و لیلا عباسعلیزاده
تعاریف‌مان را از داستان‌نویسی عوض کنیم
گفتگو: حمید نورشمسی
روزنامه «جوان» دوشنبه 9 اسفند 89 صفحه 11

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment