تادانه

رمان «ایراندخت» نقد شد
به گزارش خبرگزاری ایسنا ... اینجا
به گزارش خبرگزاری مهر ... اینجا
به گزارش خبرگزاری ایبنا ... اینجا
به گزارش خبرگزاری برنا ... اینجا
به گزارش سایت مد و مه ... اینجا
به گزارش خبرگزاری سینمای ایران ... اینجا
به گزارش سایت نشر آموت ... اینجا

درباره رمان «ایراندخت» نوشته بهنام ناصح ... اینجا
چند عکس از بهنام ناصح ... اینجا

به گزارش روزنامه ایران ... اینجا


رضیه انصاری - احسان عباسلو - بهنام ناصح


بهنام ناصح، نویسنده


احسان عباسلو، نویسنده و منتقد


رضیه انصاری، نویسنده و منتقد


سه شنبه 17 اسفند - سرای اهل قلم

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment