تادانه

علی چنگیزی
* از تاثیرگذارترین چهره های سال بود؛ این را به جرات می گویم.
* جدا از اینکه نویسنده ای است که خوب شروع کرده با «پرسه زیر درختان تاق» آدم جسوری هم هست.
* آدمی است احساساتی؛ با دلش زندگی می کند. برای همین اگر یک روز از آدم خوشش بیاید قربون صدقه ات می رود و اگر نه، یه دفعه می رود رَدّ ِ کارش.
* تنها کسی است که امسال توانست «زرشک» بگوید.
* توانست یک تنه جایزه گلشیری را دوباره پر سر و صدا کند.
* دوست داشتنی است.
* دوستی دارد به اسم «مظفری» که من هم دوستش دارم؛ زیاد.
* همه جا هست.
* به ظاهر اینطور است که دماغش را بگیری، نفسش از هزارجایش درمی رود اما از همه ما تواناتر است.
* وبلاگ نویس قهاری است، اعتراف می کنم خیلی از لینک های روزانه را از وبلاگش برمی دارم.
* آخر سال هم بیکار ننشسته. کاش بنشیند در پستی مجزا، آخرین کارش را به شکل لینک مرتب کند که مجبور نشویم اینطوری لینک بدهیم به اسفند ماهش. و این هم گپ آخر سال ِ او با «یوسف علیخانی».
* یک چیز دیگر: تاغ یا تاق همان «تادانه» است و او هم زیر درخت تادانه پرسه می زند.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment