تادانه

چطور یک‌‌شبه نویسنده ثروتمند شد؟
دیروز وقتی فهرست گزارش کار پخش سه هفته گذشته کتاب را از پخش اول نشر آموت گرفتم متوجه موضوعی شدم که قابل بررسی است و آن، اینکه نویسنده ای که رمان اولش با هفتادمین رمان خانم «نسرین ثامنی» منتشر شده، در رقابتی تنگاتنگ به اندازه «شب آفتابی» فروخته است.

جالب اینکه وقتی خبر انتشار رمان اول این نویسنده در یکی از خبرگزاری ها منتشر شد، هیچ روزنامه ای هم خبرش را بازتاب نداد؛ و جالب اینکه خبر انتشار کتاب «شب آفتابی» نوشته نسرین ثامنی را حداقل 8 روزنامه بازتاب دادند و حتی دو جا تیتر یک صفحه فرهنگ و ادب شد.

با خودم فکر می کردم چه اتفاقی افتاده که کتابی... ادامه در خبرآنلاین و سایت آموت

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment