تادانه

«كتاب» يك‌ساله شد
هشتمين شماره مجله‌ «كتاب» منتشر شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آغاز اين شماره كارنامه يك‌سالگي مجله است. در ادامه آثار تازه منتشرشده با موضوعات مختلف از جمله شعر، داستان، انديشه، دين، تئاتر، سينما، تجسمي، پايداري، كودك و نوجوان، متون كهن و... به خوانندگان معرفي شده است.
• پرونده‌اي مفصل كه به كوشش اميلي امرايي با عنوان «10 فرمان در آداب نوشتن» گردآوري شده كه مجموعه‌اي است از گفته‌هاي نويسندگان بزرگ ايران و جهان در باب نوشتن. در اين پرونده يادداشت‌هايي از مجيد قيصري، جمال ميرصادقي، جعفر مدرس ‌صادقي، رضا اميرخاني، محمدحسن شهسواري، پل استر، جان آپدايك و... آمده است.
• در اين شماره‌ي «كتاب» كه به نقد و بررسي آثار تازه منتشرشده پرداخته است، نوشته‌ها و گفته‌هايي آمده از: اسدالله امرايي، علي عبداللهي، سيدمسعود رضوي، سيداحمد نادمي، امير احمدي آريان، مسعود ملك‌ياري، مهرزاد دانش، مرضيه سليماني، سهيلا ميرشكاك و ... .

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment