تادانه

رمان «ایراندخت» منتشر شد
نخستين رمان بهنام ناصح منتشر شد.

به گزارش خبرنگار بخش كتاب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) رمان «ايراندخت» نوشته بهنام ناصح در 204 صفحه و قیمت 4000 تومان از سوي نشر آموت منتشر شد.

«ايراندخت» داستاني عاشقانه است که ماجراي آن در اواخر دوران ساساني مي‌گذرد. قهرمانان اصلي اين داستان «روزبه» و «ايراندخت» يکي در سوداي يافتن حقيقت و ديگري در انتظار معشوق، سفري را در بيرون و درون خود آغاز مي‌کنند که سرانجام به تحول شخصيتي در آنها مي‌انجامد.

عشق، انتظار، جدال با نابرابري و رياکاري و همچنين جستجوي حقيقت و عدالت درون‌مايه اصلي اين رمان است که با ماجراهاي فرعي و مهيج خواننده را از ابتداي تا انتهاي به دنبال خود مي‌کشاند.ايراندخت» نه تاريخ است و نه رماني تاريخي، بلکه داستاني است عاشقانه که ممکن است در هر زماني تکرار شود.

همچنين به قلم وي قصه‌هاي «جوامع الحکايات» محمد عوفي بازنويسي شده كه از سوي نشر کتاب پارسه منتشر مي‌شود.

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment