تادانه

بیخ ِ بودن‌ها و بودش‌ها
سال گذشته به طور همزمان 5 کتاب از استاد عبدالرحمان عمادی، ایرانشناس پیشکسوت به وسیله نشر آموت منتشر شد. در پایان هر 5 کتاب « فهرست مقاله‌های چاپ شده عبدالرحمان عمادی» منتشر شده بود که شامل مقاله های وی از سال 1351 تا 1388 بود. اکنون به همت نشر گیلکان، بخش عمده ای از این مقالات که به طور مشخص در گستره شمال ایران هستند و در سال های گذشته در مجلات مختلف به چاپ رسیده بودند، منتشر شدند.
دو کتاب «فره گان» و «بی، بیه» (گزیده مقاله های پژوهشی) عبدالرحمان عمادی با شمارگان 1000 نسخه به وسیله نشر گیلکان در رشت منتشر شده اند.
کتاب «فره گان» 296 صفحه و دربرگیرنده 20 مقاله: فره گان، بررسی تاریخ گیلان و دیلمستان، پرنمونه ترین پیشوندهای افعال ساده دیلمی، گوراب، زنده نگهداشتن فرهنگ بومی کمک به غنای زبان فارسی، اثر چند خوشنویس در موزه کارلسروهه، یک عمر کلنجار با لغات محلی، اشکور آشنای از یاد رفته، علی العرش بودن گیلانیان، شَروه، پاینده یاد، تجنبار و دیوار و دربند گرگان، یادی از افراشته، یک مثل طبری در تاریخ مازندران، واژه گیل و معناهای آن، افسانه سه پرنده: کوکو – چوچو – سوهت، بالو بلو: بازشناخت دو شعر عارفانه از دو شاعر درویش بر چوب گورخانه ای در طبرستان، قصیده ای فارسی از شمس الدین شرفشاه، کالی و فریاد دیلمان است.
کتاب «بی، بیه» یا بیخ بودن ها و بودش ها نیز 272 صفحه و شامل 14 مقاله: بی بیه: بیخ بودن ها و بودش ها، واژه هایی از گاهشماری کهن دیلمی، گاهشماری کهن دیلمی یا تقویم پیش از زرتشتی، چهار تقویم از دو سال و در یک شهر، جشن آفریجگان اصفهان، شش جهت، عقاید نجومی در آثار ناصر خسرو (پنجه)، از حساب سال و ماه نزد شبانان سنگسری، رابرچره (پیشواز از نوروز در گیلان)، یک شعر عامیانه دیلمی (درباره هواشناسی محلی)، بازتاب دو تقویم قدیم ایران در دو بازی کودکان شیرازی و دیلمی، نوروز در جهان شناسی ایرانی، گالش شمار، کوشیار گیلی و نام های ماه های گاهشماری قدیم دیلمی – طبری در حاشیه نسخه خطی (اصول الملاحم) حبیش تفلیسی و بررسی آن ها است.
عبدالرحمان عمادی، شاعر، محقق و وکیل بازنشسته از جمله ایرانشناسانی است که با دقت وافر به ریشه کلمات دقیق شده و توانسته بخش عمده ای از نادانسته های ایران کهن و امروز را از خلال فرهنگ دهقانی جستجو کند. وی سال گذشته در گفتگو با خبرنگاری گفته است: « شاهنامه فردوسي هم كتابي شكل‌يافته از فرهنگ فولكلور دهقانان است؛ در واقع، دهقان حافظ و راوي روايات قصه‌هاي شاهنامه بوده و به همين دليل، شاهنامه يكي از مظاهر فرهنگ عميق فولكلور ايراني است.»
از وی به زودی کتاب «چند صد نام دریای خزر» در 600 صفحه به وسیله نشر آموت منتشر می شود.

* منتشر شده در روزنامه «آرمان» شنبه 23 بهمن 89 صفحه آخر

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment