تادانه

«شادي را به كودكان خود هديه كنيد» مجوز گرفت
مترجم كتاب «شادي را به كودكان خود هديه كنيد» با بيان خبر انتشار اين كتاب توسط نشر آموت گفت: در اين كتاب نكات كاربردي استفاده از هوش هيجاني به ويژه از دوران كودكي به مخاطب آموزش داده مي‌شود.

آرتميس مسعودي در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا) گفت: تقريباً تمام موفقيت‌هاي بزرگ زندگي از طريق فراگيري هوش هيجاني و پرورش آن در كودكان صورت مي‌گيرد. مهم‌ترين دستاورد به‌كارگيري اين نوع از هوش، شادي است. «بتي‌ راد»، نويسنده اين كتاب به جاي واژه هوش از آگاهي در كتاب استفاده كرده و به دفعات مختلف به آگاهي هيجاني اشاره كرده است.

مسعودي با اشاره به تفكر نادرست مردم بر اين مبنا كه هوش قابل پرورش دادن نيست و صرفاً يك امر خدادادي است، توضيح داد: نويسنده اين كتاب با احترام گذاشتن به اين تفكر از واژه آگاهي به جاي هوش استفاده كرده است. آگاهي هيجاني به اين معناست كه بتوانيم احساسات خود و ديگران را شناخته و با ديگران به نحو صحيحي روبه‌رو شويم. آگاهي هيجاني، مبحثي است كه همه افراد در تمام مراحل زندگي خود با آن مواجه مي‌شوند.

اين مترجم حوزه روان‌شناسي درباره مباحث كتاب توضيح داد: در اين نوشتار تشريح شده كه چگونه در برخورد با ديگران، حال بد را به حال خوب تبديل كنيم و اين آموزش را به كودكان نيز بدهيم. اين كتاب صرفاً درباره بچه‌ها صحبت نكرده، بلكه پيش از تولد كودك را نيز مورد توجه قرار داده است. افرادي كه توانايي استفاده از اين هوش هيجاني را دارند، قادر به برقراري تعامل مناسب با ديگران خواهند بود.

وي با تاكيد بر اينكه متن اصلي كتاب در سال 2010 ميلادي به زبان انگليسي منتشر شده است، توضيح داد: از جمله نقاط مثبت اين كتاب، كاربردي بودن مفاهيم، عبارات و مثال‌ها بدون طرح شعار و نظريه خاص، ملموس، ساده و قابل فهم بودن براي عامه مردم است.

مسعودي در پايان توضيح داد: يك نمونه از راهكارهاي مطرح شده در اين كتاب توجه به احساسات فرزندان از بدو تولد است. صحبت‌ كردن درباره احساساتي چون عصبانيت و ترس، افراد را در مسير صحيح شناخت ديگران قرار مي‌دهد.

كتاب «شادي را به كودكان خود هديه كنيد» از سوي نشر آموت منتشر شد.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment