تادانه

پنجشنبه بازار کتاب

روزنامه ایران - سایر محمدی - 30 دی 89 - صفحه 22 (PDF)

«به چيزي دست نزن» مجموعه هفده داستان كوتاه نوشته ليلا عباسعليزاده است كه از سوي نشر آموت به بازار آمد. داستان‌هاي اين مجموعه عموماً از فضاي شهري با مختصاتي كه زندگي انسان‌ها در چنين فضايي ايجاب مي‌كند، مايه مي‌گيرد. شادي‌ها، سوگواري‌ها، روابط افراد هر يك به خواننده متذكر مي‌شود كه كجا و در چه عصري زندگي مي‌كند.

نشر آموت رمان «شب آفتابي» تازه‌ترين رمان نسرين ثامني را منتشر كرده است. نسرين ثامني از انتشار اولين رمانش در سال 61 تا امروز كه نزديك به سه دهه مي‌گذرد، پركارترين نويسنده زن پس از انقلاب بوده است. نسلي از خوانندگان رمان با خواندن آثاري مانند«گلي در شوره‌زار» از او رمان خوان و اهل مطالعه شده‌اند. اين نويسنده راوي رنج انسان امروز است و «شب آفتابي» به گمان اين نويسنده متفاوت‌ترين رمان اوست.

«از شب دست كشيدم» مجموعه‌اي از شعرهاي سپيد سارا افضلي است كه نشر آموت راهي كتابفروشي‌ها كرد. شاعر اين مجموعه، شاعر طبيعت است، شعرش شعر انديشه و سرشار از رنگ‌هاي خفته طبيعت است با برش‌هايي غافلگيركننده و معلق در فضاي وهم و انديشه و معصوميت.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment